Home Keuzemogelijkheden Voorwaarden Aanvraagformulier

STAP 1

Graag het navolgende zo volledig mogelijk invullen:
Gegevens van de aanvrager:
Achternaam
Volledige voornamen
Geboorteplaats
Geboortedatum
Woonadres
Burgerlijke staat
Telefoon
Mobiel
e-mail adres
Laatste adres overledene

De ruimte hieronder kunt u gebruiken voor het opgeven van de namen en adressen van de erfgenamen, gevolmachtigde of executeur:

Wilhelminastraat 28 | 2011 VM Haarlem | [T] 023 - 531 59 33 | [F] 023 - 531 07 47 | info@notarispotma.nl