Home Keuzemogelijkheden Voorwaarden Aanvraagformulier

Verklaring van erfrecht online

€ 275,00


Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin staat vermeld wie de erfgenamen van een overleden persoon zijn. Een verklaring van erfrecht is nodig om onder andere de banktegoeden vrij te geven of onroerende zaken op naam van de erfgenamen te zetten bij het Kadaster.

De notaris maakt de verklaring van erfrecht aan de hand van de door hem of haar verzamelde gegevens. Indien er meerdere erfgenamen zijn, kan in de verklaring van erfrecht een gevolmachtigde opgenomen worden, aangewezen door de gezamenlijke erfgenamen.

Indien bij testament of in een (voor 1 januari 2003) opgemaakt codicil een executeur is benoemd kan door de notaris in plaats van een verklaring van erfrecht een verklaring van executele worden afgegeven of een combinatie van beide verklaringen.

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele zijn diverse gegevens nodig. Wij verzoeken u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Indien er meerdere gegevens nodig zijn, nemen wij daartoe contact met u op. Wij informeren bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft opgemaakt, dan wel of het bekende testament tevens het laatste testament is. Bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene het laatst woonde wordt - ter controle - informatie opgevraagd uit de gemeentelijke basisadministratie.

Na de controles ontvangen de erfgenamen - ter ondertekening - een verklaring van aanvaarding en volmacht (zie: Keuzemogelijkheden). Zodra alle ondertekende verklaringen en volmachten door de notaris retour ontvangen zijn, wordt de verklaring van erfrecht of verklaring van executele afgegeven.

Voordat u het aanvraagformulier naar ons verstuurt, verzoeken wij u "Keuzemogelijkheden" alsmede de "Voorwaarden" te lezen. Toezending van het aanvraagformulier per mail of per post geldt als een opdracht tot het opstellen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele.

De duur van de procedure is ongeveer twee tot drie weken, afhankelijk van het retourneren van de verklaring van aanvaarding/boedelvolmacht, maar kan bij de noodzaak van uitgebreid erfgenamenonderzoek langer zijn.

Mocht u vragen hebben, twijfelen, of een en ander willen bespreken, dan kunt u mailen naar: info@notarispotma.nl. Wij nemen dan contact met u op en kunnen desgewenst een afspraak met u maken.


notaris mr Y. Potma
Wilhelminastraat 28
2011 VM Haarlem
Wilhelminastraat 28 | 2011 VM Haarlem | [T] 023 - 531 59 33 | [F] 023 - 531 07 47 | info@notarispotma.nl